Jlentrehna ngenani wacan dheskripsi imajinatif!

Jlentrehna ngenani wacan dheskripsi imajinatif!

Wangsulan:
Dheskripsi imajinatif yaitu paragraf kang nggambarake ruang utawa panggonan dumadine prastawa. Gambaran ngenani panggonan kasebut kudu bisa dimangreteni marang pikiran lan rasa pangrasa wong kang maca.

----------------#----------------
Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! :)

0 Response to "Jlentrehna ngenani wacan dheskripsi imajinatif!"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel