Sebutna bab kang perlu digatekake nalika nulis karangan dheskriptip!

Sebutna bab kang perlu digatekake nalika nulis karangan dheskriptip!


Wangsulan:

Bab-bab kang prelu ditindakake supaya bisa nulis karangan dheskripsi yaiku kaya mangkene.

  1. Nemtokake bab kang arep ditulis.
  2. Ngumpulake katrangan kanthi premati bab kang arep ditulis.
  3. Nyathet perangan-perangan bab kanthi tlesih.
  4. Nulis kasile njingglengi mau kanthi urut, cetha, urip, lan nggunakake tembung-tembung kang trep.
  5. Naliti lan mbenerake ukara supaya dadi karangan kang becik.
----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

0 Response to "Sebutna bab kang perlu digatekake nalika nulis karangan dheskriptip!"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel