Sungkeman ing upacara tingkeban duweni ancas apa?

Sungkeman ing upacara tingkeban duweni ancas apa?

Wangsulan:

Upacara tingkeban kawiwitan mawa sungkeman. Ing acara sungkeman, calon ibu lan calon bapak luwih dhisik sumungkem ing ngarsane rama lan ibune. Sungkeman iki duweni teges muga-muga ing tembe jabang bayi kang dilairake bisa dadi bocah kang bekti marang wong tuwane. 

Sabanjure upacara siraman, ana ing upacara siraman, calon ibu disiram dening wong pitu, kayata: bapak saha ibu saka calon ibu, bapak saha ibu saka calon bapak, simbah, sedulur utawa tangga teparo kang bisa dadi tuladha becik.

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

0 Response to "Sungkeman ing upacara tingkeban duweni ancas apa?"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel