Andhama carane nggancarake tembang!

Andhama carane nggancarake tembang!

Wangsulan:

Carane nggancarake tembang yaiku:

  1. Nambahi tembung supaya luwih gampang dimangreteni.
  2. Ukara kang nganggo basa Kawi utawa Jawa Kuna kudu dijarwakake.
  3. Tembung sandi utawa garba kudu diudhari.
  4. Ukara kang kaiket nganggo paugeran baliswara kudu diudhari.
  5. Menawa perlu, bisa uga ngilangi utawa nambahi ater-ater, seselan, lan panambang.

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

0 Response to "Andhama carane nggancarake tembang!"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel