Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dahat denira aminta, Sinupeket pangkat kanthi, Golekana guru lagu, guru wilangan, lan guru gatrane tembang Sinom

Dahat denira aminta,

Sinupeket pangkat kanthi,

Jroning alam palimunan,

Ing pasaban saben sepi,

Sumanggem anyanggemi,

Ing karsa kang wus tinamtu,

Pamrihe mung aminta,

Supangate teki-teki,

Nora ketang teken janggut suku jaja.

Prajanjiane abipraya,

Saturun-turuning wuri,

Mangkono trahing ngawirya,

Yen amasah mesu budi,

Dumadya glis dumugi,

lya ing sakarsanipun,

Wong agung Ngeksiganda,

Nugrahane prapteng mangkin,

Trah tumerah darahe padha wibawa.


Golekana guru lagu, guru wilangan, lan guru gatrane tembang Sinom kasebut!


Wangsulan:

Guru lagu lan guru wilangane yaiku 8a, 8i, 8a, 8i, 7i, 8u, 7a, 8i, 12a.

Guru gatrane yaiku 9.


----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Dahat denira aminta, Sinupeket pangkat kanthi, Golekana guru lagu, guru wilangan, lan guru gatrane tembang Sinom"

close