Gawea gancarna tembang Sinom ing ngisor iki nganggo basamu dhewe! Lowung kalamun tinimbang,

Gawea gancarna tembang Sinom ing ngisor iki nganggo basamu dhewe!

Lowung kalamun tinimbang,

Ngaurip tanpa prihatin,

Nanging ta ing jaman mangkya, 

Pra mudha kang den karemi,

Manulad nelad nabi,

Nayakengrat Gusti rasul,

Anggung ginawe umbag,

Saben seba mampir makjid,

Ngajab-ajab tibaning mukjijat drajat.

Wangsulan:

Luwih becik wong kang gelem urip prihatin tinimbang,

Ora gelem urip prihatin,

Nanging ing jaman mengko (jaman saiki),

Sing disenengi wong enom,

Namung tiru-tiru nabi,

Rasul utusane Gusti,

Sing mung digunakake kanggo ngunggul-unggul- ake awake dhewe (umuk),

Saben arep makarya mampir dhisik ing masjid,

Ngarep-arepake kanugrahaning Gusti supaya bisa nduweni pangkat drajat.

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

0 Response to "Gawea gancarna tembang Sinom ing ngisor iki nganggo basamu dhewe! Lowung kalamun tinimbang,"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel