Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Gawea gancarna tembang Sinom ing ngisor iki nganggo basamu dhewe! Nanging enak ngupa boga,

Gawea gancarna tembang Sinom ing ngisor iki nganggo basamu dhewe! 

Nanging enak ngupa boga,

Rehne ta tinitah langip,

Apata suwiteng Nata,

Tani tanapi agrami,

Mangkono mungguh mami,

Padune wong dahat cubluk,

Durung wruh cara Arab,

Jawaku wae tan ngenting,

Parandene paripaksa mulang putra.

Wangsulan:

Nanging apike nggolek nafkah,

Amarga cinipta saka makluk kang lemah,

Apa gelem ngawula marang raja,

Tandur utawa dodolan,

Kaya kuwi iku miturut pemahamane aku,

Minangka wong bodho,

Durung paham cara Arab,

Tata carane wong Jawa uga durung tak mangreteni,

Nanging meksa menehi piwulang marang anake.

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Gawea gancarna tembang Sinom ing ngisor iki nganggo basamu dhewe! Nanging enak ngupa boga,"

close