Nemtokake piwulang luhur lan nilai jroning tembang Sinom! Lowung kalamun tinimbang. Ngaurip tanpa prihatin,

Nemtokake piwulang luhur lan nilai jroning tembang Sinom!

Lowung kalamun tinimbang.

Ngaurip tanpa prihatin,

Nanging ta ing jaman mangkya,

Pra mudha kang den karemi,

Manulad nelad nabi,

Nayakengrat Gusti rasul,

Anggung ginawe umbag,

Saben seba mampir masjid,

Ngajab-ajab tibaning mukjijat drajat.

Wangsulan:

  • Dadi bocah enom kudu seneng laku prihatin lan ora kena umuk karo ilmu kang nembe diduweni
  • Nilai sosial

0 Response to "Nemtokake piwulang luhur lan nilai jroning tembang Sinom! Lowung kalamun tinimbang. Ngaurip tanpa prihatin,"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel