Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nemtokake piwulang luhur lan nilai jroning tembang Sinom! Lowung kalamun tinimbang. Ngaurip tanpa prihatin,

Nemtokake piwulang luhur lan nilai jroning tembang Sinom!

Lowung kalamun tinimbang.

Ngaurip tanpa prihatin,

Nanging ta ing jaman mangkya,

Pra mudha kang den karemi,

Manulad nelad nabi,

Nayakengrat Gusti rasul,

Anggung ginawe umbag,

Saben seba mampir masjid,

Ngajab-ajab tibaning mukjijat drajat.

Wangsulan:

  • Dadi bocah enom kudu seneng laku prihatin lan ora kena umuk karo ilmu kang nembe diduweni
  • Nilai sosial

Post a Comment for "Nemtokake piwulang luhur lan nilai jroning tembang Sinom! Lowung kalamun tinimbang. Ngaurip tanpa prihatin,"

close