Gatekna iklan ing ngisor iki, banjur wangsulana pitakonane. Beda Nanging Tetep Nyawiji Aja Pada Congkrah

Gatekna iklan ing ngisor iki, banjur wangsulana pitakonane kanthi cetha lan ganep!


  1. Iklan kasebut kalebu jinising iklan apa?
  2. Apa ancase iklan kasebut?
  3. Iklan kasebut katujokake kanggo sapa?
  4. Kepiye basa kang digunakake?
  5. Kepiyo ilustrasi iklan kasebut manut panemumu?
Wangsulan:

  1. Iklan layanan masarakat.
  2. Menehi ngreti menawa negara Indonesia kudu tansah nyawiji ora kena congkrah.
  3. Kabeh masarakat ing Indonesia.
  4. Prasaja lan gampang dimangreteni dening masarakat.
  5. Perlu diwenehi gambar ilustrasi kang cocog karo tulisane.

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

0 Response to "Gatekna iklan ing ngisor iki, banjur wangsulana pitakonane. Beda Nanging Tetep Nyawiji Aja Pada Congkrah"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel