Pethikan teks pranata adicara kasebut kalebu perangan …. Para rawuh ingkang kinurmatan, kula

Para rawuh ingkang kinurmatan, kula minangka pranata adicara ngaturaken agunging samudra pangaksama dhumateng para rawuh sedaya mbok bilih wonten lepating atur anggen kula matur. Jenang sela wader kali sesondheran, apuranta menawi wonten lepat kawula.

Pethikan teks pranata adicara kasebut kalebu perangan ….

    A.   pambuka adicara

    B.    panutup adicara

    C.    sapa aruh

    D.   salam pambuka

    E.    salam panutup

Wangsulan:

Pethikan teks pranata adicara kasebut kalebu perangan panutup adicara.

Jawaban: B

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

0 Response to "Pethikan teks pranata adicara kasebut kalebu perangan …. Para rawuh ingkang kinurmatan, kula "

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel