Pethikan teks pranata adicara ing dhuwur kalebu ing perangan ... Nyuwun agunging pangapunten dene kula kumawantun

Nyuwun agunging pangapunten dene kula kumawantun jumeneng wonten ing ngarsa panjenengan sedaya, boten karana kiranging raos pakurmatan dhumateng panjenengan sedaya. Mila kula ugi kumawantun nyigeg pangandikan panjenengan ingkang saweg wawan pangandikan, awit nampi ayahan supados nglantaraken reroncening acara pahargyan dinten punika.

Pethikan teks pranata adicara ing dhuwur kalebu ing perangan ….

    A.   purwaka basa

    B.    surasa basa

    C.    wasana basa

    D.   panutup

    E.    sapa aruh

Wangsulan:

Pethikan teks pranata adicara ing dhuwur kalebu ing perangan Purwaka basa (salam pambuka, atur pakurmatan, atur pamuji sukur).

Jawaban: A

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

0 Response to "Pethikan teks pranata adicara ing dhuwur kalebu ing perangan ... Nyuwun agunging pangapunten dene kula kumawantun"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel