Tembung "nyigeg" ing pethikan teks pranata adicara kasebut ateges Soa

Nyuwun agunging pangapunten dene kula kumawantun jumeneng wonten ing ngarsa panjenengan sedaya, boten karana kiranging raos pakurmatan dhumateng panjenengan sedaya. Mila kula ugi kumawantun nyigeg pangandikan panjenengan ingkang saweg wawan pangandikan, awit nampi ayahan supados nglantaraken reroncening acara pahargyan dinten punika.

Tembung "nyigeg" ing pethikan teks pranata adicara kasebut ateges ….

    A.   jumeneng

    B.    ngadeg

    C.    ngendheg

    D.   metu

    E.    golek

Wangsulan:

Tembung "nyigeg" ing pethikan teks pranata adicara kasebut ateges ngendheg.

Jawaban: C

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

0 Response to "Tembung "nyigeg" ing pethikan teks pranata adicara kasebut ateges Soa"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel