Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Golekana tegese tembung-tembung ing ngisor iki! 1. Gaib 2. Mirsani 3. Lelandhesan 4. Ketaman asmara

Golekana tegese tembung-tembung ing ngisor iki!

1.     Gaib

2.     Mirsani

3.     Lelandhesan

4.     Ketaman asmara

5.     Semedi

6.     Macak

7.     Nyengkuyung

8.     Pasaran

9.     Gandheng cenenge

10.  Njilma

Wangsulan:

1.     Gaib = Ora katon, samar, wadi, winadi

2.     Mirsani = Meruhi, ngreteni

3.     Lelandhesan = Ganjel (sanggan) barang sing arep dikethok

4.     Ketaman asmara = Kasmaran, kesengsem, kedanan

5.     Semedi = Nglakoni mati raga sarta sumingkir ing alam rame

6.     Macak = Dandan, ngrenggan, ngrias

7.     Nyengkuyung = Gotong royong

8.     Pasaran = Dina sing akehe lima (Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon)

9.     Gandheng cenenge = Gegayutane

10.  Njilma = Manjalma, dadi manungsa

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Golekana tegese tembung-tembung ing ngisor iki! 1. Gaib 2. Mirsani 3. Lelandhesan 4. Ketaman asmara"

close