Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jenenge abdi daleme Ajisaka yaiku

Dora lan Sembada iku abdi daleme Ajisaka. Dora lan Sembada iku setya tuhu marang bendarane. Sawijining dina, Ajisaka duwe pepenginan arep ngulandara menyang tlatah Jawa. Ajisaka anggone ngulandara ngajak Dora lan Sembada. Tekan ing Pulo Majethi, Ajisaka lan abdine sakloron leren. Sawise dirasa ilang kesele, Ajisaka ngersakake nerusake lakune. Ajisaka dhawuh marang Sembada supaya ngenteni ing Pulo Majethi. Ajisaka uga paring dhawuh supaya Sembada njaga pusakane sing awujud keris. Ajisaka lan Dora banjur nerusake lakune menyang Tlatah Jawa. Sembada sing kadhawuhan njaga keris lan nunggu ing Pulo Majethi manut marang dhawuhe bendarane. Dheweke janji bakal ngreksa pusaka kasebut.

Kapethik kanthi owah-owahan saka: Baud Basa Jawa VIII

Jenenge abdi daleme Ajisaka yaiku ….

     A.   Dora lan Bada 

     B.    Sandora lan Sembada

     C.    Dora lan Sembada

     D.   Dora lan Duduga

     E.    Sembada lan Prayoga

Wangsulan:

Jenenge abdi daleme Ajisaka yaiku Dora lan Sembada.

Jawaban: C

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Jenenge abdi daleme Ajisaka yaiku"

close