Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pepenginane Ajisaka yaiku

Dora lan Sembada iku abdi daleme Ajisaka. Dora lan Sembada iku setya tuhu marang bendarane. Sawijining dina, Ajisaka duwe pepenginan arep ngulandara menyang tlatah Jawa. Ajisaka anggone ngulandara ngajak Dora lan Sembada. Tekan ing Pulo Majethi, Ajisaka lan abdine sakloron leren. Sawise dirasa ilang kesele, Ajisaka ngersakake nerusake lakune. Ajisaka dhawuh marang Sembada supaya ngenteni ing Pulo Majethi. Ajisaka uga paring dhawuh supaya Sembada njaga pusakane sing awujud keris. Ajisaka lan Dora banjur nerusake lakune menyang Tlatah Jawa. Sembada sing kadhawuhan njaga keris lan nunggu ing Pulo Majethi manut marang dhawuhe bendarane. Dheweke janji bakal ngreksa pusaka kasebut.

Kapethik kanthi owah-owahan saka: Baud Basa Jawa VIII

Pepenginane Ajisaka yaiku ….

    A.   ngulandara menyang tatah Arab

    B.    ngulandara menyang tatah Sumatra

    C.    ngulandara menyang tatah Bali

    D.   ngulandara menyang tatah Majethi

    E.    ngulandara menyang tatah Jawa

Wangsulan:

Pepenginane Ajisaka yaiku ngulandara menyang tatah Jawa.

Jawaban: E

----------------#----------------

Semoga Bermanfaat
Jangan lupa komentar & sarannya
Email: nanangnurulhidayat@gmail.com
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁

Post a Comment for "Pepenginane Ajisaka yaiku"

close